Usvajanjem Budvanske deklaracije i osnivanjem regionalnog Foruma za vladine komunikacije danas je u Budvi završena Prva konferencija o vladinim komunikacijama u jugoistočnoj Evopi (SEECOM).
Visoki zvaničnici za komunikacije zemalja jugoistočne Evrope i istaknuti stručnjaci za vladine komunikacije iz Evrope i SAD podijelili su u protekla tri dana svoja iskustva, kao i iskustva svojih vlada na planu odnosa s javnošću i komunikacija, sa ciljem stvaranja mreže stručnjaka koji će učiti na primjeru najboljih uporednih praksi.
Budvanska deklaracija, čijim je usvajanjem osnovan Forum za vladine komunikacije u jugoistočnoj Evropi, izražava ličnu i profesionalnu privrženost vladinih zvaničnika za komunikacije najvišim standardima profesije i zajedničkim evropskim i globalnim vrijednostima transparentnosti, saradnje i savremenog pristupa u komuniciranju.
Pored vladinih zvaničnika za komunikacije zemalja regiona, kao osnivača, počasni članovi Foruma su g. Majk Granat, vodeći britanski stručnjak za vladine komunikacije i koordinator Venecijanskog kluba, g. Džon Veriko, direktor za profesionalni razvoj u Američkoj asocijaciji vladinih komunikatora, i gđa Ana Marija Darmanin, predavač na Univerzitetu u Redingu i Univerzitetu Malte, koja trenutno obavlja funkciju potpredsjednice Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC).
SEECOM su organizovali Vlada Crne Gore, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Fondacija Konrad Adenauer, uz podršku Ambasade SAD u Podgorici.
SEECOM je dio Akcionog plana Crne Gore za Partnerstvo otvorenih vlada.
Prevod teksta Deklaracije možete preuzeti ovdje.