Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu (Open Government Partnership) usvojio je na VI sjednici održanoj u ponedjeljak idejno rješenje znaka i dva rješenja brendinga, dogovorio izgled i sadržaj interent portala Partnerstva za otvorenu upravu Crna Gora i odlučio da predloži Vladi da u našoj zemlji bude održana regionalna konferencija ove globalne inicijative.
Od pet prijedloga znaka usvojeno je idejno rješenje koje čini natpis „Partnerstvo za otvorenu upravu Crna Gora“ na crnogorskom i engleskom jeziku ispisan bijelim slovima na tamno sivoj kvadratnoj podlozi i kartakterističnim spektrom boja ove globalne inicijative ispod donje stranice kvadrata.
U svrhu brendiranja globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori usvojena su od četiri prijedloga rješenja koja čine kontura Crne Gore u prvom slučaju, odnosno stilizovana planina u drugom, ispunjene spektrom boja ove globalne inicijative, na crnoj pravougaonoj podlozi, natpisom „Partnerstvo za otvorenu upravu Crna Gora“ ispisanim bijelim slovima na crnogorskom i engleskom jeziku u centralnom dijelu i usvojenim znakom Partnerstva za otvorenu upravu Crna Gora u gornjem desnom uglu.
Usvojeni prijedlozi će biti u upotrebi pošto ih odobri ova globalna organizacija.
Operativni tim je prihvatio idejno rješenje izgleda portala Partnerstva za otvorenu upravu i dogovorio da portal treba da zadrži, pored akcionog plana sa jasno vidljivim indikatorima stepena sprovedenosti mjera i aktivnosti još informacije o globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu i konkretne podatke o radu ove globalne inicinjative u Crnoj Gori.
Na sjednici je konstatovano da su se verifikacijom zapisnika sa prethodne sjednice stekli i formalni uslovi da Vladi bude upućen prijedlog usvojen na V sjednici da Operativni tim bude proširen predstavnicima Agencije za zastitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Ministarstva održivog razvoja i turizma, štampanih i elektronskih medija, Univerziteta Crne Gore i nevladinih organizcija iz oblasti zaštite ljudskih prava i vulnerabilnih grupa.
Dogovoreno je da Operativni tim predloži Vladi da krajem prvog kvartala 2016. godine u našoj zemlji bude organizvana regionalna konferencija na temu transparentnosti državnih organa u kontekstu korišćenja modernih tehnologija i prioriteta i ciljeva globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu.
Operativni tim je odlučio da na narednoj sjednici otvorenoj za javnost, koja bi, ukoliko bude tehničkih mogućnosti trebalo da bude održana najkasnije tokom predstojećeg vikenda, prezentira javnosti usaglašene mjere i aktivnosti i javno razmotri mjere i aktivnosti u vezi sa kojima do sada nije postignuta saglasnost unutar Operativnog tima.
Idejno rješenje znaka i dva rješenja brendinga možete pogledati ovdje.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU