Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu održaće u petak, 25. decembra 2015. godine VII sjednicu na kojoj će finalizirati Prijedlog akcionog plana.
Sjednica će biti održana u PR Centru, Bulevar Josipa Broza 23A, Podgorica, sa početkom u 14:00.
Članovi Operativnog tima će na sjednici posebno diskutovati o onim mjerama i aktivnostima o kojima do sada u Operativnom timu nije postignuta saglasnost.
Sjednica je otvorena za javnost.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU