Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održao je u srijedu, 23. septembra 2015. godine IV sjednicu na kojoj je glavna tačka dnevnog reda bila izrada Akcionog plana. Zaključeno je da će Operativni tim nastojati da do kraja narednog mjeseca izradi Akcioni plan i ponudi ga Vladi na usvajanje. Operativni tim poziva zainteresovanu javnost da od danas uputi sugestije i predloge mjera i aktivnosti putem elektronske pošte Operativnog tima ogp@gsv.gov.me.
U okviru izrade akcionog plana Operativni tim je za sredinu narednog mjeseca planirao održavanje širokih javnih konsultacija uz učešće stranih predstavnika, a nakon toga i više konsultacija sa posebnim segmentima društva poput biznis i akademske zajednice, predstavnika civilnog društva itd.
Članovi Operativnog tima ocijenili su uspješnim nastup predstavnika Crne Gore naRegionalnoj konferenciji Partnerstva za otvorenu upravu „Zapadni Balkan – dijalog“ održane 10. i 11. septembra 2015. godine u Tirani. Operativni tim je zaključio da predloži Vladi da naredna regionalna konferencija predstavnika Partnerstva za otvorenu upravu država Zapadnog Balkana bude održana u Crnoj Gori.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU