Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu usvojio je na II sjednici, održanoj 30. jula 2015. godine, Poslovnik o radu kojim je predviđeno povećanje transparentnosti rada Operativnog tima.
Novim Poslovnikom o radu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu predviđeno je, među ostalim, da pojedine tačke dnevnog reda svake sjednice Operativnog tima budu otvorene za javnost kao i da da otvoreno za javnost bude razmatranje i usvajanje kvartalnih izvještaja o sprovođenju mjera i aktivnosti Akcionog plana. Takođe je Poslovnikom propisano objavljivanje zapisnika sa sjednica Operativnog tima i dijela komunikacije članova Operativnog tima elektronskom poštom koje pojedini član Operativnog tima, inicijator diskusije, bude smatrao interesantnom za objavljivanje.
Sljedeća sjednica Operativnog tima zakazana je za 31. avgust.
Dio naredne sjednice će, u skladu sa danas usvojenim Poslovnikom o radu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, biti otvoren za javnost o čemu će javnost biti pravovremeno informisana.
Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu