Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada poziva zainteresovane predstavnike svih društvenih činilaca na prve javne konsultacije u okviru pripreme drugog Akcionog plana Partnerstva otvorenih vlada.
Konsultacije će se održati u ponedjeljak, 16. marta 2015. godine u sali za sjednice u staroj zgradi Vlade u ulici Jovana Tomaševića bb sa početkom u 11:00 sati.
Na početku sastanka članovi Operativnog tima, koji čine predstavnici Vlade i nevladinog sektora, predstaviće zainteresovanima dosadašnje aktivnosti Operativnog tima nakon čega će sa pažnjom saslušati i registrovati predloge zainteresovanih za izradu drugog Akcionog plana.
Sastanak je otvoren za medije.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA OTVORENIH VLADA