Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada odlučio je na sjednici održanoj u ponedjeljak, 23. februara 2015. godine, da u okviru izrade drugog Akcionog plana organizuje do sredine marta prve široke konsultacije. Jednoglasno je zaključeno da bi konsultativni sastanci sa predstavnicima svih segmenata društva, koji predstavljaju jedan od temelja funkcionisanja globalne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada, osnažili legitimitet predstojećeg Akcionog plana Crne Gore.
Na sastanku je odlučeno da u okviru prvog konsultativnog sastanka javnosti budu direktno predstavljene aktivnosti Operativnog tima kao i da tom prilikom bude upućen poziv studentima i svim zainteresovanim segmentima društva da osmisle dizajn i ponude softversko rješenje sadržaja posebnog internet portala i mobilnih aplikacija Partnerstva otvorenih vlada u Crnoj Gori.
Operativni tim je donio konsenzusom više tehničkih odluka iz svoje nadležnosti.
Drugi operativni tim Partnerstva otvorenih vlada imenovan je 24. decembra 2014. godine. Rok za izradu drugog Akcionog plana Partnerstva otvorenih vlada je 30. juni 2015. godine.
Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada