Okrugli sto povodom javne rasprave o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024. održaće se u srijedu, 23.novembra 2022. godine, u Staroj zgradi Vlade, Bulevar Jovana Tomaševića, Podgorica, u vremenskom intervalu od 9:00 do 11:00 časova.


Još jednom pozivamo sve zainteresovane subjekte da uzmu aktivno učešće i uključe se u proces javne rasprave, i da svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024 dostave na e-mail adrese: ana.gojkovic@mju.gov.me ili info@otvorenauprava.me, kako bismo zajedničkim radom doprinijeli unapređenju predloženih rješenja, sa ciljem kreiranja otvorene uprave.


Javna rasprava o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024, počela je 28. oktobra 2022.godine i trajaće do 28. novembra 2022. godine.

Nacrt Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024, koji je objavljen uz poziv za javnu raspravu, možete preuzeti na sledećem linku: Poziv na javnu raspravu – Nacrt Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative POU (www.gov.me)