Ministarstvo javne uprave će od 11. do 15. marta kroz organizaciju različitih događaja obilježiti nedjelju Partnerstva za otvorenu upravu, “Globalni poziv na akciju – uprava u službi građana”, a koja se obilježava u okviru inicijative Partnerstva za otvorenu upravu. Više na linku: https://www.opengovweek.org/.

Jedan od događaja koji će biti upriličen je i Okrugli sto – “Objavljivanje podataka u otvorenom formatu” u organizaciji Ministarstva javne uprave i UNDP, a koji će biti održan u četvrtak, 14. marta 2019. godine, u periodu od 10:00 do 11.30 časova, u Plavoj sali u UN eko zgradi (Stanka Dragojevića bb).

Učesnici okruglog stola će biti predstavnici državnih institucija, predstavnici IT i poslovne zajednice, nevladinih organizacija, medija i stručne javnosti.

Pozivamo predstavnike IT i poslovne zajednice, istraživače i druge korisnike otvorenih podataka da budu učesnici okruglog stola, u cilju definisanja preporuka za unapređenje stanja u oblasti otvaranja podataka u posjedu državnih organa ju Crnoj Gori.

Imajući u vidu da je broj mjesta ograničen, zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do 12. marta 2019. godine na e-mail adresu daliborka.spaic@mju.gov.me   sa jasnom naznakom koju kompaniju ili organizaciju predstavljaju