Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu organizovao je u ponedjeljak, 12. oktobra 2015. godine u javne konsultacije o akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu. Na javne konsultacije pozvani su predstavnici državnih institucija kao i predstavnici civilnog sektora. Uvodnu riječ su imali: rikovodilac Operativnog tima Srđan Kusovc, ambasadorka SAD Margaret En Uehara, ambasador UK Ian Viting, potpredsjednik Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Duško Marković i članovi Operativnog tima iz civilnog sektora, biznis zajednice i lokalne samouprave.
Tekstualni govor ambasadorke SAD Margaret En Uehare na javnim konsultacijama o akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu, možete preuzeti ovdje.
Tekstualni govor ambasadora UK Iana Vitinga na javnim konsultacijama o akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu, možete preuzeti ovdje.
Tekstualni govor potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Duška Markovića na javnim konsultacijama o akcionom planu Partnerstva za otvorenu, možete preuzeti ovdje.

 

Služba za odnose s javnošću