Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Goran Jovetić, predsjedavao je sjednicom Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (OGP), na kojoj su razmatrani pristigli predlozi i sugestije tokom javne rasprave na Nacrt akcionog plana, koja je trajala do 04. oktobra.

Na sastanku je ocijenjeno da je cilj Akcionog plana da predloži konkretne, realne i opipljive aktivnosti koje će unaprijediti transparentnost javne uprave i uključiti građane u kreiranje javnih politika. Nacionalni akcioni plan treba da bude kvalitetna podloga za dalje podsticanje transparentnosti i odgovornosti institucija i učešća javnosti, prije svega, transparentnijeg i efikasnijeg sprovođenja javnih rasprava i veće dostupnosti usluga, ocijenjeno je na sastanku.

Operativni tim je pripremio predlog Akcionog plana koji će Vlada razmatrati tokom novembra, a koji će sadržati mjere i aktivnosti u oblasti pružanje javnih usluga, učešće javnosti, fiskalna transparentnost, integritet javne uprave, pristup informacijama, otvoreni podaci i dr. Crna Gora do kraja godine treba da izradi akcioni plan koji je najvažnija komponenta učešća jedne države u inicijativi OGP.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Članovi tima su predstavnici Vlade, pet predstavnika NVO sektora, kao i Privredne komore Crne Gore.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE