Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori obilježilo je Međunarodni dan javne uprave pod motom „Moja. Tvoja. Naša uprava“. Skup su otvorile ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, stalna predstavnica UNDP-a, Daniela Gašparikova i direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković.

„Međunarodni dan javne uprave treba da nas podsjeti na našu obavezu da svakodnevno unapređujemo sistem javne uprave za dobrobit naših građana. Jer svaka naša misija, zadatak i obaveza u javnoj upravi treba da doprinesu da naši građani svaki dan imaju bolji kvalitet usluga od onog prethodnog. Fokus našeg rada bio je usmjeren na proces reorganizacije državne uprave, unapređenje stanja u oblasti elektronskog pružanja usluga, unapređenje službeničkog sistema, kao i jačanje transparentnosti državne uprave na svim nivoima”, istakla je ministarka Pribilović.

Pribilović je kazala da Crna Gora Međunarodni dan javne uprave obilježava za korak bliže ka ostvarenju postavljenog cilja – da crnogorska javna uprava u punom kapacitetu bude servisno orjentisana prema našim građanima, da njen rad karakterišu principi ekonomičnosti, efikasnosti i povjerenje građana, ali i da u njoj rade profesionalni službenici.

“Našu kuću – javnu upravu čine naši zaposleni i kao ministarka javne uprave zahvaljujem se svim zaposlenim u javnoj upravi koji svakodnevno daju svoj puni doprinos ispunjenju ovih ciljeva i koji posvećeno, predano, marljivo, sa osjećanjem časti i zadovoljstva, rade na različitim poslovima“, istakla je Pribilović.

„Danas odajemo priznanje onima koji su svakodnevno na usluzi građanima. Ljekari, medicinski tehničari, nastavnici, policija, vojska, vatrogasci, ali i službenici javne uprave – podjednako, pružaju usluge koje su neophodne u našem svakodnevnom životu. Njihov predani rad nam pruža mogućnost da se mi, kao građani, fokusiramo na naše svakodnevne poslove i život, i da se oslonimo na njihove usluge kada nam zatrebaju“, kazala je stalna predstavnica UNDP-a, Daniela Gašparikova.

Ona je istakla da su pitanja efikasne, inkluzivne i odgovorne institucije od ključnog značaja ne samo u procesu pridruživanja EU, već i u dostizanju Ciljeva održivog razvoja i ispunjenju Agende 2030 – čijim se usvajanjem Crna Gora obavezala da će njegovati inkluzivno društvo i da nikoga neće ostaviti na margini društva. „Zato je za nas u UNDP-u i privilegija i obaveza da aktivno podržavamo reformu javne uprave, sa fokusom na digitalizaciju javnih usluga, optimizaciju broja državnih službenika, rodnu ravnopravnost i kreiranje politika zasnovanih na činjenicama“, zaključila je Gašparikova.

Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković, kazala je da je jedan od prioriteta i reforma javne uprave koja mora odgovarati savremenom konceptu demokratske države i omogućiti aktivno učešće pojedinaca i institucija u vršenju poslova za gradjane i privredne subjekte. Vuković je istakla da modernizacija i reforma znače organizovano uvođenje najboljih standarda i promjena, sa namjerom da trajno podižu nivo efikasnosti, efektivnosti i zakonitosti u radu javne uprave, a za ovo je potrebno aktivno učešće, odgovoran odnos i efikasan rad državnih službenika i namještenika.

Nakon uvodnih izlaganja prikazan je kratki film „Moja. Tvoja. Naša uprava“ koji je Ministarstvo javne uprave pripremilo o iskustvu rada u državnoj upravi, čiji su akteri zaposleni u javnom sektoru.

Nagrađeni najbolji službenici u ministarstvima

Na inicijativu Ministarstva javne uprave nagrade najboljim službenicima u ministarstvima i Ministarstvu javne uprave dodijeljene su: Farisi Kurpejović, iz Ministarstva finansija za najveći doprinos transparentnosti javne uprave, Ljubu Jankoviću, iz Ministarstva pravde, za najveći doprinos digitalizaciji i razvoju eUprave, Jeleni Konatar, iz Ministarstva prosvjete, za najinovativniji projekat iz oblasti pružanja usluga i Jeleni Pejović i Jovani Nišavić, iz Ministarstva javne uprave, za najveći doprinos reformi javne uprave u 2018. godini.