Ministarstvo javne uprave u saradnji sa UNDP-em obilježiće nedjelju Partnerstva za otvorenu upravu, “Globalni poziv na akciju – uprava u službi građana”, nizom aktivnosti od 11. do 15. marta, u okviru inicijative Partnerstva za otvorenu upravu.
Tokom nedjelje Partnerstva za otvorenu upravu biće održana konferencija ”e-Demokratija – građani, kreatori javnih politika” u ponedjeljak, 11. marta 2019. godine, hotelu Centre Ville, sa početkom u 9:30 časova u Podgorici.
Potpisivanje Memorandum o saradnji Ministarstva javne uprave i Saveza slijepih Crne Gore biće održano u utorak, 12. marta 2019. godineu 10:00 časova u Podgorici.
U okviru nedjelje Partnerstva za otvorenu upravu građani biće organizovan Dan otvorenih vrata ministarstava za građane.
Okrugli sto Objavljivanje podataka u otvorenom formatu” biće održan u okviru nedjelje Partnerstva za otvorenu upravu u četvrtak, 14. marta 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova.
otvorenosti javne uprave u Crnoj Gori i globalnoj inicijativi Partnerstva za otvorenu upravu CG biće riječi na predavanju učenicima Srednje ekonomsko-ugostiteljse škole u Baru u petak, 15. marta.
Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi (www.otvorenauprava.me).
gendu obilježavanja nedjelje Partnerstva za otvorenu upravu “Globalni poziv na akciju – uprava u službi građana” možete preuzeti ovdje.