Novi Nacionalni akcioni plan za Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP), koji bi trebalo da bude završen do kraja godine, omogućiće građanima bolji pristup javnim uslugama, veće uključivanje u kreiranje politika za javno finansiranje, kao i uključivanje nedovoljno zastupljenih grupa u kreiranje politika.

To je saopšteno na konferenciji „Crna Gora i Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) – Vrijeme za akciju“, koju je organizovao Nacionalni demokratski institut (NDI).Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Judy Rising Reinkeocijenila je da je OGP efektivna platforma za zalaganje, podsticanje i praćanje implementacije konkretnih obaveza za reforme koje se tiču demokratije, antikorupcije, transparentnosti i odgovornosti, navodeći da su to ključne oblasti za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

Crnogorsko uključivanje u OGP – posebno se fokusira na prevenciju korupcije kroz državne inicijative za transparentnost će pomoći da se unaprijede crnogorski napori za uključivanje u EU, unapređujući povjerenje javnosti u državne institucije i pružajući podršku meritokratskom profesionalnom javnom sektoru“, istakla je Reinke.

Potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarka evropskih poslova, Jovana Marović, rekla je da da su postojali brojni usponi i padovi kad je u pitanju učešće prethodnih vlada u OGP.

„Međutim, čini mi se da sada imamo ponovo pozitivnu klimu za reformske procese u državi, a imamo i ponovno interesovanje za aktivnije učešće u OGP“, ocijenila je Marović.

Ona smatra da Crna Gora ima najbolji zakonodavni okviru u regionu kad je u pitanju učeššće građana i građanki u kreiranju javnih politika.

„Ono gdje je nastao problem i gdje treba mi dalje da radimo je sprovođenje zakonodavnog okvira. Imamo obaveznu javnu raspravu za sve zakone. Međutim, često se dešavalo da te javne rasprave budu skraćivane, da izvještaji budu problematični, da se adekvatno ne odgovara na određene predloge i sugestije koji dolaze od civilnog društva“, navela je Marović.

Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Agron Camaj, poručio je da su otvorenost, efikasnost i odgovornost u upravljanju uslovi bez kojih nije moguće razvijati participativnu  demokratiju. 

„No,  to je proces koji traje i kojem u kontinuitetu moramo bit posvećeni. Ministarstvo javne uprave je, kao koordinator OGP procesa u Crnoj Gori, usmjereno na aktivnosti povećanja učešća građana u ciklusu kreiranja javnih politika koje su ostvarive i korisne. Ova inicijativa je obaveza cijele javne uprave i društva u cjelini ”, istakao je Camaj.

Viša regionalna koordinatorka za Evropu u OGP Support Unit, Sandra Pernar, kazala je u onlajn obraćanju da jedan od glavnih nalaza izvještaja koji su radili, jeste da se učešće organizacija civilnog društva (OCD) povezuje sa boljim ishodima OGP-a kao inicijative.  

„Drugim riječima, OGP je kao proces najjači tamo gdje imamo najbolje ishode. Imamo statističke dokaze da je uključivanje OCD u proces OGP-a jak prediktor velikih posvećenosti, boljoj implementaciji i pravovremenom ostvarivanju rezultata. Unapređenje saradnje između vlada i OCD-a je uvijek bilo u središtu OGP-a i to donosi rezultate“, navela je Pernar.

Ukazala je da postoji nekoliko izazova za Crnu Goru koje treba sprovesti kako bi nacionalni akcioni plan bio usvojen do kraja godine.

„Prije svega, treba da imamo kontakt tačku na visokom niovou za OGP kako bi Crna Gora mogla da isporuči ambiciozni akcioni plan, koji će biti napravljen sa građanima i OCD“, kazala je Pernar.

Regionalni direktor programa za Centralnu i Istočnu Evropu u NDI, Robert Benjamin, podsjetio je da ta organizacija ima dugu istoriju podržavanja demokratskih procesa u Crnoj Gori, koja datira iz 1997. godine.

Ocijenio je da postoje posvećenost, resursi i indikatori kako bi se do kraja ove Crna Gora u potpunosti mogla uskladiti sa zahtjevima iz procesa OGP.

„To je jedan konsultativan proces koji uključuje civilno društvo i Vladu, koji rade na osnovu obaveza koje su preuzeli da bi ih sproveli, da bi se indikatori koje imamo sproveli u djelo i kako bismo išli naprijed. To je proces u kojem ljudi mogu da budu vizionari, ali i praktičari, da shvate i da se dogovore oko koraka koji mogu da dovedu do realizacije vizije u budućnosti, i u kojem će građani biti u potpunosti uključeni“, naveo je Benjamin.

Tokom panela „Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) u Crnoj Gori – naučene lekcije i ko-kreiranje novog Nacionalnog akcionog plana“,viši referent za istraživanja, OGP Independent Report Mechanism, Andreas Pavlou, kazao je u online obraćanju da postoji nezavisni mehanizam izvještavanja koji, kako je pojasnio, rezultira procjenama o izvršavanju obaveza, a sagledava se i potencijal za ostvarivanje rezultata i implementaciju ispunjenih obaveza, kao i proces kokreiranja i participacije OCD-a koje rade sa vladom na implementaciji akcionih planova.

„Kada sagledamo period od 2018. do 2021. godine, Crna Gora je preuzela šest obaveza. Nažalost, neke od obaveza nisu u potpunosti ispunjene i zbog toga imamo ograničene rezultate u oblastima“, naveo je Pavlou.

Kazao je da su u Akcionom planu od 2018. do 2021. godine vidjeli da je Crna Gora ispunila minimalne standarde kad je u pitanju saradnja Vlade i OCD-a.

„Imali su zajedničke sastanke, razmjenu informacija. Jesu ispunjeni minimalni standardi, ali za OGP bi idealna situacija bila da Vlada i OCD mogu da ostvare veći nivo saradnje. Nije se toliko radilo u smislu kontinuirane saradnje između ova dva aktera, a to je nešto čemu država treba da stremi kada kreira i implementira OGP i akcione planove“, rekao je Pavlou.

Kontakt osoba za OGP u Crnoj Gori u Ministarstvu javne uprave, Marija Janković, rekla je da je bilo puno izazova u sprovođenju OGP-a, navodeći da je jedan od izazova bio operativni tim i dinamika njegovog sastajanja, vidljivost i način na koji je vršen monitoring prethodnog Akcionog plana.

„Tom operativnom timu ističe mandat od četiri godine i Ministarstvo je pokrenulo konsultacije o tome kako bi trebalo da izgleda novi operativni tim, o njegovoj strukturu, zadacima i kako da imamo efikasno okruženje za planiranje Nacionalnog akcionog plana, njegovu realizaciju, praćenje i evaluaciju učinaka“, navela je Janković.

Ocijenila je da je saradnja OCD i javne uprave ključna za uspjeh OGP-a.

„Vrlo je važno da uključimo što više zainteresovanih strana i da dobijemo što više imputa koje su potrebe različitih ciljnih grupa. Cilj je da građani osjete razliku kad su u pitanju određene oblasti od javnog interesa. Drago nam je da smo od građana dobili čak 62 odgovora i 17 konkretnih predloga mjera koje bi trebalo da se nađu u novom akcionom planu“, rekla je Janković.

NDI rezidentna programska menadžerka u Crnoj Gori, Maka Meshveliani, istakla je da je ta organizacija posvećena pružanju podrške Vladi, Skupštini i organizacijama civilnog društva u dizajniranju inkluzivnog procesa ko-kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP).

„NDI će koristiti globalno institucionalno znanje i ekspertizu da pomogne Crnoj Gori da ostvari svoje obaveze za veću transparentnost i odgovornost, kao i za informisanje građana kada je riječ o benefitima otvorenog i transparentnog upravljanja’’, kazala je Meshveliani.

OGP je globalna inicijativa koja okuplja vlade, lidere civilnog društva i širu javnost sa ciljem unapređenja odgovornosti i transparentnosti vlade.