Juče je počela Prva godišnja dvodnevna konferencija Partnerstva otvorenih vlada u Braziliji, čiji je domaćin predsjednica Brazila Dilma Rouseff. Na konferenciji učestvuje više od 50 zemalja svijeta, koje su posvećene unapređenju transperentnosti rada svojih vlada.
Delegaciju Vlade Crne Gore predvodi savjetnica predsjednika Vlade za međunarodnu ekonomsku saradnju i strukturne reforme i zamjenik koordinatora Operativnog tima za izradu i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada Ivana Petričević. U delegaciji se nalaze i pomoćnik ministra finansija za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta i koordinator Operativnog tima Bojana Bošković i samostalni savjetnik u Ministarstvu finansija Slađana Pavlović. Pored vladine delegacije, na Konferenciji je učestvovao i predstavnik MANS-a Vuk Maraš.
U uvodnom dijelu konferencije, osim predsjednice Brazila, učešće su uzeli državna sekretarka SAD-a Hillary Clinton, predsjednik Vlade Gruzije Nila Gilauri, te predjsednik Savezne republike Tanzanije Jakaya Kikwete.
Državna sekretarka SAD-a Hillary Clinton je u svom izlaganju, u dva navrata pohvalila napore Crne Gore ka povećanju transparentnosti rada Vlade i pojedinim mjerama predstavljenim u Akcionom planu. Pohvala se prije svega odnosi na napore usmjerene ka stvaranju e-peticija, čime bi se omogućilo građanima da kreatorima javnih politika direktno dostavljaju svoje ideje i mišljenja. Takođe je pozitivno ocijenjena i mjera koja se odnosi na izradu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.
U drugom dijelu prvog dana Konferencije, predstavnici vlada su predstavljali svoje akcione planove. Crna Gora je svoje izlaganje imala u okviru panela na kojem su učestvovali i Albanija, Makedonija i Hrvatska.
Vođa crnogorske delegacije Ivana Petričević je u svom desetominutnom izlaganju predstavila aktivnosti koje je Crna Gora do sada preduzela na povećanju transparentnosti rada, odnosno poboljšanju javnih usluga, povećanju javnog integriteta, efikasnom upravljanju javnim resursima, stvaranju sigurnijih zajednica i povećanju korporativne odgovornosti. Takođe su istaknute i aktivnosti koje će biti preduzete u narednom periodu, a koje se prije svega odnose na donošenje novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, uvođenje e-peticija, donošenje zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, unapređenje portala e-uprave, te na definisanje jasnih i objektivnih kreiterijuma i sprovođenje postupka za omogućavanje učešća NVO-a u radu vladinih tijela.
Uvođenje e-peticija i izrada zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju se nalaze među top 10 mjera koje su vlade navele kao obaveze u budućem periodu.
Drugi dan konferencije će biti organizovan kao tematske sesije i diskusije na kojim će predstavnici imati mogućnost da se upoznaju sa izazovima na putu ka većoj otvorenosti vlada.