MJU MJU
Nedjelja Partnerstva za otvorenu upravu zatvorena je posjetom JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola u Baru i predavanjem “Otvorenost javne uprave u Crnoj Gori” u organizaciji NVO Institut za socijalnu i obrazovnu politiku – ISOP u partnerstvu sa NVO Savjet za implementaciju omladinske politike i saradnji sa Ministarstvom javne uprave.
Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, u razgovoru sa srednjoškolcima istakla je da u svim razvijenim državama svijeta prepoznaje se potreba za reformom otvorenih vlada, kako bi bolje ispunili zahtjeve svojih građana. Ona je saopštila da to nije nešto što se može postići samo od strane samih vlada, već da je važna uloga građana i civilnog društva, a u svim ovim procesima je posebno važna uloga upravo mladih.
„Cilj nam je da u ove aktivnosti što više uključimo mlade ljude, zato vas pozivamo da se uključujete, jer ćete vi kao budući aktivni građani u donošenju odluka i kreiranju javnih politika biti nosioci reformskih procesa“ – kazala je Pribilović.
Ona je saopštila da je Ministarstvo javne uprave u cilju unapređenja online prostora za konsultacije s javnošću tokom procesa izrade politika, na portalu e-uprave unaprijedilo platformu eParticipacija, elektronski servis za javne rasprave na strateška dokumenta i zakone koje donosi Vlada Crne Gore. Ona je kazala da Ministarstvo javne uprave radi na unapređenju servis ePeticija, u cilju uvećanja mogućnosti građana da predlažu rješenja za funkcionisanje zajednice, kazala je Pribilović.
Izvršni direktor ISOP-a i član Operativnog tima za Partnerstvo za otvorenu upravu u oblasti povećanja odgovornosti kompanija, Mitar Radonjić, prisutne srednjoškolce upoznao je sa istorijatom Globalnog, nacionalnog i lokalnog Partnerstva za otvorenu upravu sa posebnim fokusom na principe i vrijednosti OGP-a, koje Crna Gora baštini od početka.
„Crna Gora je od samog stvaranja OGP Global partnerstva iskazivala interesovanje i napore, kao i OGP vrijednosti i počela aktivno da radi na implementaciji OGP principa u Crnoj Gori“ kazao je Radonjić.
Radonjić je kazao da je cilj globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) da kroz konkretne inicijative promoviše transparentnost, inkluzivnosti i otvorenosti, te osnaže građane, bore se protiv korupcije i iskoriste nove tehnologije za jačanje upravljanja.
Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.
Ministarstvo javne uprave je tokom prethodne nedjelje nizom događaja obilježillo Nedjelju Partnerstva za otvorenu upravu.