Ministarka javne uprave Suzana Pribilović učestvovaće na petom Globalnom samitu Partnerstva za otvorenu upravu (OGP),koji će se održati od 17 do 19. jula 2018. godine, u Tbilisiju, Gruzija.

Samit ima za cilj da okupi lidere zemalja članica OGP-a kako bi razgovarali o ciljevima, izazovima i najboljim praksama u implementaciji reforme otvorene vlade i promovisali agendu za otvorenu vladu u cilju rješavanja novih izazova i poboljšanja života građana širom svijeta.

Peti Globalni samit Partnerstva za otvorenu upravu će okupiti predstavnike više od 70 zemalja, uključujući šefove država, ministre, državne službenike, članove parlamenta, predstavnike lokalne vlasti, predstavnike civilnog društva, međunarodne organizacije, istraživače i novinare.

U okviru Samita, OGP i Evropska komisija će biti domaćini ministarskog sastanka, pod nazivom „Promovisanje otvorenih vlada na Zapadnom Balkanu i Istočnog partnerstva“, koji će pružiti priliku za razmjenu iskustva i uspješnih primjera koji mogu poslužiti kao motivacija i inspiracija za buduće aktivnosti. Takođe, ministri će razgovarati o aktuelnoj situaciji u regionu i Evropi, u cilju stvaranja boljih uslova za politički, ekonomski i društveni razvoj regiona.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Samit će biti prilika i za bilateralne susrete s predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija drugih zemalja u cilju unapređenja odnosa i mogućnosti proširenja saradnje iz nadležnosti Ministarstva javne uprave u oblasti reforme javne uprave.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE