Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, učestvuje na Regionalnom sastanku Partnerstva za otvorenu upravu, koji se održava u Rimu

 

 

Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, učestvuje na Regionalnom sastanku Partnerstva za otvorenu upravu, koji se održava u Rimu.

Ministar Dukaj je kazao da je učešće na ovom važnom događaju prilika da napravimo poređenje i ponesemo inspirativne primjere u svim oblastima koje su dio POU inicijative.
Crna Gora ima priliku da ubuduće na bolji način koristi reformski potencijal članstva u ovoj inicijativi. Puno je primjera vidljivih uticaja u društvima u kojima se ova inicijativa inkluzivno i transparentno sprovodi na lokalnom i državnom nivou.

Moramo nastaviti intenzivnije da otvaramo javnu upravu, slušamo glas građana, digitalizujemo naše usluge, ali i da podržimo sve grane vlasti da budu dio ove inicijative.
Ministarstvo predano radi na izradi novog Nacionalnog akcionog plana 2023-2024 i nastaviće da isti kreira uz učešće zainteresovanih aktera.