Ministarka javne uprave Suzana Pribilović otvoriće konferenciju ”e-Demokratija – građani, kreatori javnih politika”, u ponedjeljak, 11. marta 2019. godine, u okviru nedjelje obilježavanja Partnerstva za otvorenu upravu “Globalni poziv na akciju – uprava u službi građana www.opengovweek.org, u organizaciji Ministarstva javne uprave i u saradnji sa UNDP-om.

Konferencija će se održati hotelu Centre Ville u Podgorici, sa početkom u 9:30 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen i prezentaciono i funkcionalno unaprijeđen servis e-Participacija i održan panel “Građani – kreatori javnih politika”, posvećen razmjeni iskustva o reformi standarda i modernizaciji mehanizama učešća građana u procesu kreiranja javnih politika.

Na panelu “Građani – kreatori javnih politika” učestvuju v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje NVO u Ministarstvu javne uprave Marija Hajduković, lider DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija u Crnoj Gori” dr Igor Vidačak, zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak i konsultantkinja Marina Vujačić.

Učesnici konferencije su predstavnici organa uprave, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i medija.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave sa civilnim društvom i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.