Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, obnavlja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 1 (jednog) predstavnika/predstavnice za člana/članicu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu za područje Povećanje javnog integriteta.
 
Rok za podnošenje predloga je 28. jul 2015. godine.
Predlozi nevladinih organizacija sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti neposredno na arhivu Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama (stara zgrada Vlade, ul. Jovana Tomaševića bb) ili putem pošte na adresu:
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE
Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama
Karađorđeva broj 1
81 000 Podgorica 
sa napomenom: „kandidat za Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu“
Prijedlog nevladine organizacije za člana/članicu Operativnog tima biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.
Javni poziv možete preuzeti ovdje.
KANCELARIJA ZA SARADNJU S NVO