Ovdje možete preuzeti Izvještaj o realizaciji mjera definisanih Akcionim planom pripremljenim u skladu sa principima inicijative Partnerstvo otvorenih vlada.