Vlada je na 86. sjednici, održanoj 19. jula 2018. godine donijela Rješenje o imenovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu
Operativni tim čine:
Rukovodilac Suzana Pribilović, ministarka javne uprave, Zamjenik rukovodioca Goran Jovetić, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, i članovi:
1. Merima Baković, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore,
2. Vuk Vujnović, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku,
3. Nada Vojvodić, v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade,
4. Nada Stanišić, sekretarka Ministarstva pravde,
5. Goran Petrović, sekretar Ministarstva finansija,
6. Mitar Bajčeta, savjetnik predsjednika Privredne komore Crne Gore,
7. Milena Gvozdenović, NVO Centar za demokratsku tranziciju, za područje djelovanja: povećanje javnog integriteta,
8. Gordana Đurović, NVO Crnogorska panevropska unija, za područje djelovanja: poboljšanje javnih usluga,
9. Igor Pavićević, NVO Institut sertifikovanih računovođa, za područje djelovanja: efikasnije upravljanje javnim resursima;
10. Miloš Perović, NVO ALFA centar, za područje djelovanja: uspostavljanje sigurnijih zajednica, i
11. Mitar Radonjić, NVO Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, za područje djelovanja: povećanje odgovornosti kompanija.