Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini po kojoj će u narednoj godini za finansiranje projekata NVO u prioritetnim oblastima od javnog interesa izdvojiti 0,3% tekućeg budžeta, dok će za podršku projektima i programima u oblasti zaštite lica sa invaliditetom biti izdvojeno 0,1% tekućeg budžeta. U odnosu na prethodnu godinu, veći broj ministarstava je predložilo više prioritetnih oblasti od javnog interesa. Prošle godine, 12 ministarstava je dobilo sredstva za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 18 oblasti od javnog interesa, dok je u 2019. godinu 15 ministarstava dobilo sredstva za 20oblasti.