Donijeta Odluka o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Vlada Crne Gore je, na predlog Ministrstva javne uprave donijela, Odluku o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, na sjednici održanoj 3. avgusta 2022. godine.

Uloga Operativnog tima je podsticanje dijaloga o politikama otvorene uprave, s naglaskom na razvoj, sprovođenje, monitoring sprovođenja i evaluaciju nacionalnih akcionih planova za sprovođenje ove globalne inicijative čija je Crna Gora članica od 2012. godine. Operativni tim čine rukovodilac (ministar javne uprave), zamjenik rukovodioca i 21 član, među kojima su devet predstavnika nevladinih organizacija čija područja djelovanja su: antikorupcija, učešće javnosti u kreiranju javnih politika, digitalno upravljanje, rodna politika, širenje građanskog prostora, inkluzija ranjivih društvenih grupa, transparentnost javnih politika, zaštita životne sredine i omladinska politika.

Donošenju Odluke prethodile su konusltacije o sastavu i ulozi OT, sa ciljem da se poboljša strukturirano okruženje za povećano učešće zainteresovanih strana i intenzivniju saradnju između javne uprave i civilnog društva u okviru POU inicijative.