Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu održaće VI sjednicu u ponedjeljak, 12. decembra 2015. godine.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Prijedlog sadržaja i izgleda portala Partnerstva za otvorenu upravu;
2. Prijedlog idejnog rješenja znaka i brendinga Partnerstva za otvorenu upravu Crna Gora;
3. Prijedlog za održavanje regionalne konferencije Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Gori;
4. Informacija o dostavljenim prijedlozima za Akcioni plan tokom javnih konsultacija kao i odgovora predstavnika Vlade na pojedine mjere i aktivnosti u Akcionom planu;
5. Rad na akcionom planu; i
6. Tekuća pitanja / Razno
Prve četiri tačke predloženog dnevnog reda predložene su kao tačke otvorene za javnost.
Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade (Ul. Jovana Tomaševića bb – prizemlje, sala lijevo od ulaza) sa početkom u 15:00 sati.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU