Srednjoškolcima predstavljene aktivnosti Ministarstva javne uprave

Povodom nedjelje Partnerstva za otvorenu upravu – “Globalni poziv na akciju – uprava u službi građana” i Dana otvorenih vrata ministarka javne uprave, Suzana Pribilović primila je danas učenike Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ i Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice. Ministarka javne uprave i direktor Srednje elektrotehničke škole, Veselin Pićurić, potpisali su Sporazum o saradnji sa Srednjom elektrotehničkom školom „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice.

Ministarka Pribilović je istakla da otvorena uprava podrazumijeva javnu upravu koja je efikasna, transparentna, otvorena i dostupna građanima, ali i mladima i upravo na tome radi Ministarstvo javne uprave.

“Vlade širom svijeta prepoznaju potrebu da se uvedu reforme otvorenih vlada kako bi bolje ispunili zahtjeve svojih građana, uključujući ekonomske, ekološke, političke i društvene. Uključivanje građana i civilnog društva, a posebno mladih, je od ključne važnosti za sprovođenje reformi otvorene vlade, a reformatori unutar i izvan vlade moraju graditi široke koalicije za postizanje promjena“, kazala je Pribilović.

Ona je kazala da u skladu sa ciljevima ovog partnerstva Crna Gora promoviše saradnju, otvorenost i inkluzivnost, pa u tom duhu danas se potpisuje Sporazum o saradnji sa Srednjom elektrotehničkom školom „Vaso Aligrudić“.

Sporazumom je definisano izvođenje praktične nastave za jedan ili više obrazovnih programa za pojedine grupe učenika koje budu upućene na praktičnu nastavu. Nastava će se izvoditi u prostorijama Ministarstva javne uprave u skladu sa planom realizacije koji priprema Škola, a na koje ministarstvo daje saglasnost.

O radu i aktivnostima Ministarstva javne uprave učenicima su govorili generalni direktor za međunarodnu saradnju, Admir Šahmanović, generalna direktorica za dobru javnu upravu i djelovanje NVO, Marija Hajduković, načelnica za razvoj elektronskih servisa, Mirjana Begović i sekretarka Nacionalnog Partnerstva za otvorenu upravu, Ana Gojković.