Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, primila je pismo Sanjay Pradhana, glavnog izvršnog direktora Partnerstva za otvorenu upravu, u kojem se navodi da je Crna Gora ponovo stekla aktivan status u incijativi Partnerstva za otvorenu upravu.

 

“Sa velikim zadovoljstvom smo primili vijest da je Vlada Crne Gore usvojila novi Nacionalni akcioni plan za sprovođenje inicijatve Partnerstva za otvorenu upravu. S obzirom na usvajanje Akcionog plana 2018-2020., sa velikim zadovoljstvom potvrđujemo da je Crna Gora ponovo stekla aktivni status u OGP, stupanjem na snagu 20. novembra 2018. godine“- navodi se u pismu.

 

Ministarstvo javne uprave je nakon odluke Vlade da bude koordinator ovog procesa preuzelo aktivnosti na izradi novog Akcionog plana u okviru inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, u junu 2018. godine.

Operativnu i vodeću ulogu u izradi Akcionog plana imao je novi Operativni tim koji čine predstavnici Vlade na nivou visokorukovodnog kadra i savjetnika predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade, kao i pet predstavnika NVO sektora, a UNDP u Crnoj Gori pružio je ekspertsku podršku pri izradi Nacionalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

Učešćem u OGP inicijativi, usmjeravamo se na 5 ključnih obaveza: poboljšanje javnih usluga, učešće građana, pristup informacijama – otvorenost organa državne uprave, efikasnije upravljanje javnim resursima i povećanje javnog integriteta. U okviru ovih oblasti, Akcionim planom biće realizovano ukupno 23 aktivnosti.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Na portalu Partnerstva za otvorenu upravu Crne Gore dostupne su sve informacije o sprovođenju ove inicijative u Crnoj Gori