Zvaničnici za odnose s javnošću vlada zemalja jugoistočne Evrope i istaknuti stručnjaci za vladine komunikacije iz Evrope i SAD okupiće se prvi put u Budvi, u Crnoj Gori, od 14. do 16. septembra 2012. godine, radi uspostavljanja međunarodnog foruma posvećenog vladinim komunikacijama.

Učesnici Prve konferencije o vladinim komunikacijama u jugoistočnoj Evropi (SEECOM) usvojiće zajedničku Deklaraciju o uspostavljanju regionalnog foruma vladinih zvaničnika za komunikacije, postavljajući tako temelje za dugoročnu razmjenu najboljih praksi i razvoj profesionalnih standarda.

Konferenciju SEECOM organizuju Vlada Crne Gore, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori i Fondacija Konrad Adenauer, uz podršku Ambasade SAD u Crnoj Gori. Na otvaranju, u petak 14. septembra u 17.00 sati u hotelu Maestral u Budvi, planirana su obraćanja predsjednika Vlade Crne Gore Igora Lukšića, ambasadorke SAD u Podgorici Sju Kej Braun, stalnog koordinatora sistema UN i stalnog predstavnika UNDP u Crnoj Gori Rastislava Vrbenskog i šefa kancelarije Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru Henrija Bonea.

Cilj konferencije i budućeg foruma je jačanje uloge vladinih zvaničnika za komunikacije u unapređenju transparentnosti i otvorenosti vlada, kao i u obezbjeđivanju lakšeg pristupa informacijama i većem učešću javnosti u procesu kreiranja politika, u kontekstu unapređenja participativne demokratije u regionu.

Konferencija SEECOM je sastavni dio Akcionog plana Vlade Crne Gore koji je pripremljen u skladu sa principima multilateralne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada (OGP), čiji je cilj da obezbijedi konkretnu posvećenost vlada unapređenju transparentnosti, snaženju uloge građana, borbi protiv korupcije i upotrebi novih tehnologija radi unapređenja upravljanja.

Radni jezik konferencije je engleski.

Za više informacija o konferenciji posjetite vebsajt http://www.gov.me/seecom/.

Akreditacije za novinare i snimatelje koji žele da prate uvodna izlaganja na konferenciji (petak, 14. septembar u 17.00 sati) mogu se dobiti u Birou za odnose s javnošću Vlade Crne Gore, putem telefona +382 20 482-848 ili imejl adrese biro@gov.me