Četiri člana Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu podnijela su 19. juna 2015. godine ostavke na članstvo u Operativnom timu.
Operativni tim je informisan o ostavkama na sjednici održanoj 19. juna 2015. godine na zahtjev članova Operativnog tima Borisa Marića, Dine Bajramspahić, Milice Kovačević i Vuka Maraša.