Ovdje možete pogledati Akcioni plan pripremljen u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada.