Marija Janković učestvovala je na OGP Western Balkans Community Dialogue

Načelnica Direkcije za inovacije i otvorenost javne uprave i OGP National Point…