Donijeta Odluka o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Donijeta Odluka o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu…