Novi Nacionalni akcioni plan za Partnerstvo za otvorenu upravu omogućiće građanima bolji pristup javnim uslugama

Novi Nacionalni akcioni plan za Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP), koji bi…