Građani nedovoljno koriste portal e-uprave

Vlada je nedavno usvojila Analizu stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera…