e-Participacija- za proaktivno učešće građana u društvenim procesima

Na portalu eUprave www.euprava.me nedavno je pušten unaprijeđeni sistem…