Obilježen Međunarodni dan javne uprave

Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih…