Mladi da se uključe u kreiranje javnih politika

    Nedjelja Partnerstva za otvorenu upravu zatvorena je posjetom JU…