Održana konferencija ''e-Demokratija- građani, kreatori javnih politika''

Konferencija ”e-Demokratija-građani, kreatori javnih politika”…