Konferencija ''e-Demokratija - građani, kreatori javnih politika''

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović otvoriće konferenciju…