Obilježavanje nedjelje Partnerstva za otvorenu upravu “Globalni poziv na akciju - uprava u službi građana”

Ministarstvo javne uprave u saradnji sa UNDP-em obilježiće nedjelju Partnerstva…