Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/predstavnica za članove/članice

Na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva…