Zapisnici sa sjednica Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (od 6. do 11.)

Zapisnik sa 06. sjednice OT POU održane 21.12.2015. Zapisnik sa 07. sjednice OT…