Kancelarija za saradnju sa NVO objavila Korigovanu listu kandidata za članstvo u OT POV

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, na osnovu Zaključka Vlade…