Kancelarija za saradnju sa NVO objavila listu kandidata za članstvo u OT POV

Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj 08-717/3, od 24. aprila 2014. godine i…