Partnerstvo otvorenih vlada - dva dana do isteka roka za predlaganje članova OT

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet)…