Srđan Kusovac imenovan za koordinatora Operativnog tima „Partnerstvo otvorenih vlada“

Predsjednik Vlade Milo Đukanović imenovao je rukovodioca Biroa za odnose s…