Poziv za dostavljanje mjera za inovirani Akcioni plan Partnerstva otvorenih vlada

U toku su aktivnosti na pripremi inoviranog Akcionog plana u skladu sa…